• Zwroty i reklamacje

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy i procedura reklamacyjna.


Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Wesoła Sznupka Milena Marynowska,
Kielecka 17h, 44-164 Gliwice,

e-mail: milena@wesola-sznupka.pl,
tel.: 662 018 110

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać LINK DO POBRANIA. Został on także dołączony do maila wysłanego do Państwa w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Użycie formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali nam Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W obu przypadkach nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną rzecz prosimy odesłać na adres: Wesoła Sznupka Milena Marynowska, ul. Kielecka 17h, 44-164 Gliwice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w transporcie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Procedura reklamacji wadliwego towaru.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne towaru (rękojmia).

W przypadku stwierdzenia wady towaru przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy tj. dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, jesteście Państwo zobowiązani do zawiadomienia nas o zaistniałej sytuacji na jeden z poniższych sposobów:

  • Wysyłając pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres naszej korespondencyjny (tj. Wesoła Sznupka, ul. Kielecka 17h, 44-164 Gliwice, milena@wesola-sznupka.pl). Zachęcamy do skorzystania w tym celu ze wzoru formularza reklamacyjnego, który można pobrać LINK DO POBRANIA

W razie wyrażenia przez nas takiej konieczności jesteście Państwo zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia reklamowanego towaru do naszej siedziby (osobiście lub drogą pocztową) w celu dokonaniu jego oceny i podjęcia decyzji o uznania bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji otrzymają Państwo od nas zwrot kosztów dostarczenia reklamowanego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańsza forma dostawy tj. list polecony ekonomiczny/paczka pocztowa ekonomiczna).

W przypadku wykrycia wady reklamowanego towaru mają Państwo prawo:

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady;
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna.

Do Państwa żądania ustosunkujemy się w najszybszym możliwym terminie (nie później niż w ciągu 14 dni) w formie pisemnej poprzez pismo wysłane drogą pocztową lub elektroniczną.

W razie wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Cywilnym (rozdział II „Rękojmia za wady”) i stronami UOKiK, które szczegółowo definiują Państwa uprawniania w zakresie reklamacji wadliwych towarów. Zachęcamy także do kontaktu z nami – postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.